Продукти
Абразиви за бластиране Индустриални отоплители Индустриални аспиратори Въздухоизсушители Системи за метализация Системи за бластиране Системи за боядисване Инструменти за измерване и контрол Системи за обработка на листова ламарина и профили Системи за вентилация, обезпрашаване и извличане на замърсените газове Системи за преливане и полагане на композитни, смазочни материали и лепила Машини за подово шлифоване и полиране Машини за фрезоване Машини за сваляне на подови покрития
 

Въздухоизсушители със силикагел

 • въздухоизсушители чрез абсорбция – висока ефективност, голям капацитет на въздухоизсушаване до -20° C;
 • модерна технология на ротора – повишен капацитет на по-ниска цена;
 • ефикасно проектирана електрическа система - повишена надеждност;
 • устойчив на механични удари и вибрации корпус от алуминиева отливка – дава възможност за мобилни приложения
 • здрав корпус
 • захранващ кабел;
 • увеличена филтрация;
 • могат да бъдат монтирани на автомобили, влакове, кораби и т.н.
 • може да се монтира в тесни и ограничени пространства.
 
въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност дори при температура под 0ºC;
Ротор, произведен по висока технология – висок капацитет и ниски работни разходи;
Ефективна електрическа система- висока надеждност;
Команден панел – автоматичен/ ръчен превключвач и връзка за влагостат;
Контакт с ниско напрежение за влагостат – лесен монтаж без нуждата от квалифициран електротехник;
Контрол на влагостата - възможност за контрол на целия апарат или само на отоплителя за реактивация;
Лесни за разглобяване сектори – бърза проверка и ремонт
Сменяем G3 филтър – повишава качеството на въздуха;
Уредът се нуждае от минимално място – може да се монтира в тесни и ограничени пространства;
Принадлежности и опции - може да се адаптира за специфични приложения.
 
 
 • въздухоизсушители чрез абсорбция
 • висока ефективност, голям капацитет на въздухоизсушаване дори и под 0° C;
 • модерна технология на ротора
 • повишен капацитет на по-ниска цена;
 • ефикасно проектирана електрическа система - повишена надеждност;
 • контакт за влагостат с ниско напрежение- лесен монтаж, за който не се нуждаете от електротехник
 • лесен за отстраняване преден панел- бърз демонтаж
 • сменяем G3 филтър- повишава качеството на въздуха
 • тестови точки за въздушния дебит – надеждни настройки;
 • апаратът се нуждае от минимално пространство- може да се инсталира в закрити пространства;
 • връзките на тръбопровода отговарят на стандартите ISO 7807 – улесняват монтажа на въздухопровода.
 • лесно окачване на ротора
 • лесно отстраняване за проверка и поддръжка.
 
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция- висока ефикасност, дори и при ниски температури;
 • възстановяване на топлината – излъчваната от кондензатора температура може да бъде използвана в рамките на приложението;
 • реактивиращ кръг от типа затворена верига- няма нужда от връзка за влажния въздух;
 • лесен за употреба команден панел;
 • може да се монтира върху вертикални панели или стени;
 • контакт за влагостат с ниско напрежение – лесен монтаж, без нужда от квалифициран електротехник.
 
Ергономичен дизайн;
Лесно транспортиране;
Сигурна експлоатация;
Лесна употреба;
Вградена водна помпа- лесно дрениране на водата.
 
 
 • апаратът заема минимално пространство;
 • лесни за употреба дисплей и командно табло;
 • функция за безопасност – предупредителни сигнали за контрол на температурата и включване на термостата;
 • опростени дейности по поддръжката – не е необходимо да се отваря въздухоизсушителят;
 • контакт за влагостат с ниско напрежение.
 
 • ергономичен дизайн;
 • намалено тегло – лесен за пренасяне;
 • могат да се складират един върху друг по време на транспортиране и по време на работа;
 • лесен за поддръжка- бърза смяна на филтъра;
 • лесен за поддръжка;
 • производителен вентилатор.
 
 
 • ергономичен дизайн - ниско тегло, лесен за манипулиране;
 • бързо и ефикасно въздухоизсушаване;
 • безопасна експлоатация;
 • двустепенен вентилатор за работа при тежки работни условия.
 
 
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност дори при температура под 0⁰C;
 • ротор, произведен по висока технология – висок капацитет и ниски работни разходи;
 • вътрешно изолирано тяло на ротора- изсушава на ниска кондензационна температура;
 • корпус на ротора от твърда пластмаса- 100% устойчива на корозия;
 • ефективна електрическа система- висока надеждност;
 • команден панел – автоматичен/ ръчен превключвач и връзка за влагостат;
 • контакт с ниско напрежение за влагостат – лесен монтаж без нуждата от квалифициран електротехник;
 • контрол на влагостата - възможност за контрол на целия апарат или само на отоплителя за реактивация;
 • лесни за разглобяване сектори – бърза проверка и ремонт
 • сменяем G3 филтър – повишава качеството на въздуха;
 • уредът се нуждае от минимално място – може да се монтира в тесни и ограничени пространства;
 • тръбната система съответства на ISO 7807 – улеснява монтажа на въздухопровода;
 • сменяеми предни и задни панели –по желание монтаж на инсталация за сухия въздух;
 • моделите ML420, ML690, ML1100, ML 1350 са снабдени с контролен панел за пълно диагностициране.
 
 • разширен команден панел- цялостно показване на неизправностите;
 • корпус на ротора от твърда пластмаса – 100% устойчива на корозия;
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност, дори и под 0°C;
 • вътрешно изолирано тяло на ротора – изсушава при ниски температури на кондензация;
 • за модел ML23 конструкцията е от неръждаема стомана, а за модел ML 17 е по желание на клиента;
 • висока енергийна ефективност, благодарение на системата за възстановяване на топлината;
 • лесен монтаж.
 • оползотворяване на топлината – излъчената от кондензатора топлина може да бъде използвана в рамките на приложението.
 • лесен монтаж – не е нужна тръбна система за поемане на въздуха за регенерация;
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност дори и под 0°C;
 • уникален пластмасов корпус- 100% устойчивост на корозия;
 • моделите ML420L и ML 690L се предлагат и с разширен команден панел.
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност дори и до -20°C;
 • разширена технология на ротора -увеличен капацитет при ниски оперативни разходи;
 • корпус на ротора от твърда пластмаса- устойчива на корозия конструкция;
 • ефикасно защитена електрическа система - повишена надеждност;
 • основен контролен панел – контролира състоянието на системата;
 • контрол на влагостата – опционален контрол на целия апарат или само на отоплителя за реактивация;
 • лесни за отстраняване панели за достъп – бърз монтаж и сервиз;
 • сменяем G3 филтър - повишава качеството на въздуха;
 • апаратът се нуждае от минимално пространство – монтажът може да се извърши в затворени помещения;
 • тръбните съединения са в съответствие със стандартите ISO 7807 – улеснява се монтажът на въздухопровода;
 • сменяеми предни и задни панели.
 • разширен команден панел;
 • намален разход на енергия;
 • голям дебит;
 • оползотворяване на топлината– излъчената от кондензатора топлина може да бъде използвана в рамките на приложението
 • лесен монтаж – няма нужда от тръбна система за поемане на въздуха за регенерация;
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност, дори и под 0°C.
 • повишена ефективност и надеждност;
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – въздухоизсушава до - 20°C;
 • модерна технология на ротора- повишен капацитет с намалени оперативни разходи;
 • ефикасна електрическа системa- повишена надеждност;
 • цифров контрол PLC с дистанционно управление;
 • дисплей, показващ грешките при стандартно функциониране;
 • конструкция от инокс;
 • ротор със специален корпус от 100% устойчива на корозия пластмаса;
 • намален разход на енергия.
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност дори и под 0°C;
 • опция за конфигурация на ротора - висок капацитет, дори когато температурите на кондензация са ниски;
 • възможност за избор на отоплителя за реактивация – ниски експлоатационни разходи;
 • корпус и панели от Aluzink® - устойчиви на корозия;
 • ефективна електрическа система -висока надеждност;
 • контрол с микропроцесор- дисплей, който показва функциите на системата и състоянието на операциите;
 • контрол – старт/стоп и дисплей за влагостата и грешките;
 • дисплей и автоматичен дистанционен контрол – може да се приспособи към всеки отделен случай;
 • точки за тестване на напрежението и въздушния дебит;
 • лесни за отстраняване панели за достъп -бърз монтаж и сервиз;
 • сменяем EU3 филтър – повишава качеството на въздуха;
 • уредът се нуждае от минимално място -може да се монтира в тесни и ограничени помещения;
 • връзки на тръбопровода, които улесняват монтажа на въздухопровода.
 
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност дори и под 0°C;
 • опция за конфигурация на ротора - висок капацитет, дори когато температурите на кондензация са ниски;
 • възможност за избор на отоплителя за реактивация – ниски експлоатационни разходи;
 • корпус и панели от Aluzink® - устойчиви на корозия;
 • ефективна електрическа система -висока надеждност;
 • контрол с микропроцесор- дисплей, който показва функциите на системата и състоянието на операциите;
 • контрол – старт/стоп и дисплей за влагостата и грешките;
 • дисплей и автоматичен дистанционен контрол – може да се приспособи към всеки отделен случай;
 • точки за тестване на напрежението и въздушния дебит;
 • лесни за отстраняване панели за достъп -бърз монтаж и сервиз;
 • сменяем EU3 филтър – повишава качеството на въздуха;
 • уредът се нуждае от минимално място -може да се монтира в тесни и ограничени помещения;
 • връзки на тръбопровода, които улесняват монтажа на въздухопровода.
 • въздухоизсушаване чрез абсорбция – висока ефективност дори и под 0°C;
 • опция за конфигурация на ротора - висок капацитет, дори когато температурите на кондензация са ниски;
 • възможност за избор на отоплителя за реактивация – ниски експлоатационни разходи;
 • корпус и панели от Aluzink® - устойчиви на корозия;
 • ефективна електрическа система -висока надеждност;
 • контрол с микропроцесор- дисплей, който показва функциите на системата и състоянието на операциите;
 • контрол – старт/стоп и дисплей за влагостата и грешките;
 • дисплей и автоматичен дистанционен контрол – може да се приспособи към всеки отделен случай;
 • точки за тестване на напрежението и въздушния дебит;
 • лесни за отстраняване панели за достъп -бърз монтаж и сервиз;
 • сменяем EU3 филтър – повишава качеството на въздуха;
 • уредът се нуждае от минимално място -може да се монтира в тесни и ограничени помещения;
 • връзки на тръбопровода, които улесняват монтажа на въздухопровода.
 • модулна система за въздухоизсушаване;
 • по желание на клиента може да бъде изработена според стандартите за хигиена VDI6022;
 • по желание на клиента могат да бъдат адаптирани от гледна точка на използваните за производството им материали, както и на изработката;
 • оптимизирани експлоатационни разходи – различни системи за регенерация на въздуха;
 • панели с двойни шумо и топлоизолирани стени;
 • приспособима контролна система за пълно интегриране на агрегата в приложенията на потребителя;
 • лесна поддръжка.
 • ефикасно въздухоизсушаване между -20°C и +40°C;
 • електронен контролен панел – оптимизирана работа, която води до икономия на енергия;
 • контролна система с множество функции;
 • стандартно оборудван с индикатор за сервиз.
 • висока ефективност при изпаряване на леда и конденза, осигурявайки качеството на продуктите;
 • функция за автоматично размразяване;
 • лесна поддръжка;
 • лесен монтаж;
 • предотвратява образуването на лед по подовете;
 • контролен панел, снабден със система за улавяне на появилите се недостатъци.
 
 • ергономичен дизайн;
 • ниско тегло- лесен за транспортиране;
 • сензор за влажност и температура;
 • лесна поддръжка- бърза смяна на филтъра;
 • лесно почистване;
 • производителен 3 степенен вентилатор;
 • система CANBUS с възможност за дистанционно управление.
Контакт
Николай Иванов - София
+359 (0) 88 5647622
minex@minex.bg
Бюлетин

Нашите клиенти са постоянно информирани

Hовини
Бюлетин

Следене на новините Minex Бюлетин

Проекти Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA
Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA
Vard Tulcea SA
Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA
Aker Tulcea Shipyard
Santierul Naval Constanta SA