Пневматични инсталации за бластиране

Пневматични инсталации за бластиране. Пневматични инсталации за бластиране

Минекс е румънско-холандска фирма, специализирана в дистрибуцията на съоръжения и консумативи за обработка на повърхностите.

Програмата за доставки покрива широка гама от промишлени приложения, а специализираният персонал на фирмата осъществява комплексни проекти (кабини за бластиране и боядисване), въвеждане в експлоатация, техническа помощ и сервизно обслужване.

Минекс приключи година, през която успешните партньорства и проекти бяха ключови. Също така, компанията се изкачи до 10-то място в класацията на фирмите, предлагащи индустриална техника и коснумативи, според списание Major Companies in Romania, издавано от doingbusiness.roМинекс доставя на пазара решения за повърхностна обработка на металите и производство на метални конструкции. От 1992 година компанията е доверен партньор на своите клиенти, като днес притежава богато портфолио от продукти и услуги. 
Внедрявайки  предложените от нас решения, клиентите намаляват разходите си, подобряват производителността и постигат необходимата гъвкавост, за да могат да се приспособят към промените на пазара. 
По-нататък ще ви представим няколко проекта, разработени през последните 18 месеца заедно с нашите клиенти VARD SA Тулча, 24 Ianuarie SA, Euro Gas System SRL и Феростийл ЕООД България. 
Освен реализираните проекти в Румъния, през 2013 година, оборудвахме напълно фабрика за метални конструкции в България. 


Феростийл ЕООД, БългарияФеростийл ЕООД е компания, специализирана в производството на арматурни заготовки. 

През 2012 година фирмата получи субсидия от европейските фондове за създаване на ново направление за обработка на профили и листова стомана при производство на метални конструкции. 
Инвестицията е извършена през 2013 година като Минекс достави център за обработка на листов материал (рязане, пробиване, резбоване и маркиране) и интегрирана линия за бластиране, рязане и пробиване на профили и листов материал. Общата стойност на договора бе приблизително 1,8 милиона евро. Производственият капацитет на новата фабрика за метални конструкции в Мировяне е около 1.500 тона/месец.

 Vard SA, Тулча

Групата VARD SA Тулча е сред най-големите корабостроителни компании в световен план и основният и  предмет на дейност е строеж, поддръжка и ремонт на морски и речни кораби.
Сътрудничеството ни започна преди 15 години, когато корабостроителницата в Тулча реши да модернизира съществуващата линия за бластиране, като закупи турбини Rutten, доставени от нашата фирма. 
Партньорството ни продължи през годините, а през 2004 година доставихме необходимите съоръжения за оборудване на новите халета за бластиране и боядисване на корабостроителницата. В периода 2012-2013 година осъществихме най-големия проект, състоящ се от 5  напълно оборудвани халета за бластиране, боядисване и изсушаване (3 халета с размери 44х31х28м и 2 халета с размери 41х31х22м), като това са най-големите профилирани халета в Европа.

Вентилационните системи са оборудвани с топлообменници, които осигуряват висока степен на възстановяване на енергията, като така допринасят за намаляване на въглеродните емисии на корабостроителницата, намаляване на разходите за енергия и потреблението на природен газ. 
Общата стойност на  инвестицията на корабостроителницата възлиза на над 15 милиона евро. С този проект VARD успя да удвои капацитета си на бластиране и боядисване на корабните корпуси, което има значително влияние върху повишението на производителността и енергийната ефективност на корабостроителницата.

Marub SA, БрашовОснована през 1895 година под името „Работилници за Локомитиви и Вагони Брашов”, MARUB SA е поета през 2012 година от частната железопътна компания RC-CF TRANS Брашов.
Едновременно с поемането на компанията е започнало внедряването на цялостна програма за развитие, която цели превръщането на MARUB SA от местна компания в основен играч на националния и регионалния пазар. 
През 2013 година в опит да изпълним изискванията на MARUB SA и разполагайки с широка гама от решения в областта на вагоноремонта, ние модернизирахме и оборудвахме хале за боядисване и изсушаване с уреди за отопление и отвеждане, електрическо табло, тръбопровод, както и други свързани с тях  съоръжения. 
Тази инвестиция е част от новия сектор за ремонти и поддръжка на вагони и локомотиви, в рамките на който ще функционира най-модерният европейски център за почистване от азбест на железопътните средства. Общата инвестиция на MARUB SA е на стойност 2,2 милиона евро. 

24 Ianuarie SA, ПЛОЙЕЩОснована през 1922 година, 24 IANUARIE SA е с предмет на дейност проектиране, производство и продажба на промишлени съоръжения за металургията, електрическите централи и инсталациите за защита на околната среда.
След като през 2011 година доставихме автоматична линия за бластиране, през 2013 година фирма  24 IANUARIE SA избра предложението на Минекс за проекта си за модернизация на кабина за бластиране с размери 12х5х5 м, както и за отвеждане и филтриране на праха от боята.  След внедряването на този проект производственият капацитет се е увеличил с 35 %, едновременно с което са се подобрили работните условия за операторите и се е намалило влиянието върху околната среда на различните летливи химикали, които се получават в резултат на боядисването. 

Orion Auto Invest, ПИТЕЩOrion Auto Invest е компания с частен капитал, основана през 1996 година. Компанията доставя и монтира комплексни метални конструкции, приложими в енергийния сектор, пътната и железопътната инфраструктура. 
Фирмата също така се занимава с проектиране, логистика, разработване, интегриране и изпълнение и сервизно обслужване на следните системи: за промишлен контрол, за регулиране и оптимизация на енергийните системи за газов контрол, безопасно горене в топлинните пунктове, помпени групи, вентилация, бази за пречистване на въздуха и климатизация.

Предложението на Минекс:

•    Кабина за бластиране 20 х 10х 5 м – 1 брой;
•    Кабина за боядисване 40 х 5 х 5 м – 3 броя;
•    Автоматична линия за бластиране с ролков конвейер от серията SPRINT 2506. 
 
Също така, фирмата реши да продължи сътрудничеството си с Минекс, като закупи и кабини за измиване, изсушаване и боядисване на тръби за новата си фабрика, която е една от най-модерните в Европа. Този проект включва осем специализирани кабини, напълно оборудвани със системи за декантиране и филтриране на отпадъчните води, както и топлообменници за отоплителните и вентилационните системи. 

Euro Gas System SRL,  ТЪРГУ МУРЕШEuro Gas System SRL е румъно-американска компания, специализирана в производството на помпи и компресори за природен газ. 
През 2012 година Индустриален парк Муреш беше нает от фирма  Euro Gas System SRL, която  по този начин направи инвестиция от приблизително 6 милиона евро. Нашето сътрудничество с Euro Gas System SRL датира още от 2010 година, когато им доставихме напълно оборудвана кабина за боядисване и изсушаване с размери 11 х 5 х 5 м. 
Партньорството ни продължи и през 2012 година с доставката на напълно оборудвани  кабина за бластиране ( 12 х 4х 4 м) и  кабина за боядисване и изсушаване ( 15 х 7 х 5 м). Кабината за бластиране беше оборудвана с инсталация за пневматично бластиране, система за възстановяване, пренос и почистване на абразива. Кабината за боядисване и изсушаване беше оборудвана с уреди за отопление и отвеждане, електрическо табло и съответните тръбопроводи.
Продължавайки да правят инвестиции, и през 2013 година, от Euro Gas System SRL се обърнаха още веднъж към нашите специалисти за реализиране и на третата кабина за боядисване и изсушаване с размери 15 х 7 х 5 м, също така напълно оборудвана с уреди за отопление и отвеждане, електрическо табло, съответните тръбопроводи и други прилежащи съоръжения.

ПРОЕКТИТЕ, КОИТО ОПРЕДЕЛИХА УСПЕХА НА МИНЕКС ПРЕЗ 2013 ГОДИНА Прочетете повече